Giỏ hàng đăng nhập
Menu

Cách thức vận chuyển

27/05/2020|09:36

1. Cách thức vận chuyển:

 

(Áp dụng cho khách hàng đặt mua sách qua website)

 

Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác với Giao hàng tiết kiệm, mức phí được tính toán trực tiếp trong bước thanh toán của

 đơn hàng.

 

Miễn phí vận chuyển đối với các đơn hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 1.000.000đ. 

 

Thời gian vận chuyển 

 

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý, thời gian ước tính từ 03-07 ngày làm việc kể từ ngày đặt

 hàng (trừ T7, Chủ Nhật và các ngày lễ, tết).

 

2. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có: Không

 

3. Chính sách kiểm hàng:

 

Quý khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng, và có thể đổi/trả hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong các

 trường hợp sau:

 

Hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn hàng đã đặt hoặc như trên website tại thời điểm đặt hàng

 

Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng

 

Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như: rách bao bì, bong tróc…

 

Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan, chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả

 hàng hóa.

 

4. Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong

 quá trình giao nhận:

 

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

 

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

 

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

 

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

 

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường

 hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quyền của bên vận chuyển

 

- Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

 

- Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 

- Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

 

- Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

 

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

 

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

 

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

 

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài

 sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

 

Quyền của bên thuê vận chuyển

 

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

 

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 

– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng

 

- Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển

 

 có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

 

– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển

 

 thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp

 

 luật có quy định khác.

 

 

Messenger