Chiến dịch Đặc biệt”của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Chiến dịch Đặc biệt”của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã chia sẻ rằng ông in thơ rất nhiều mà hầu như chưa bao giờ bán, chỉ dành để tặng. Bây giờ nghĩ lại có chút ân hận. Lý do bán thơ của ông là một cách chống lại sự làm phiền của mình với người khác. Chuyên đề Văn nghệ Công an có cuộc trò chuyện thú vị xung quanh "chiến dịch bán thơ" lần đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

"Với tôi, đây là một "chiến dịch" thật sự."

Vậy đó là chiến dịch gì?

Đây là chiến dịch … "BÁN THƠ"

Những người nông dân làng Chùa của tôi nói: "Thơ ca không làm ra lúa vàng gạo trắng, nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng". Thơ không nuôi sống được thân xác con người, nhưng nó nuôi lớn tâm hồn con người.

Nguồn: cand.com

#Benito #nguyenquangthieu #poem

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang học, sách và văn bản