Giỏ hàng đăng nhập
Menu

[Ebook] DOCETAXEL TRONG ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ HER2(+) VỚI PHÁC ĐỒ HÓA TRỊ KHÔNG CHỨA ANTHRACYCLINE

5
61Lượt xem
0 Đã bán
Đơn giá:
10.000₫
Chọn thời gian:
1 Tháng
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
Vĩnh viễn
Gợi ý mua cuốn sách này với định dạng khác
Messenger