Giỏ hàng đăng nhập
Menu

[Ebook] Lợi ích lâm sàng của phối hợp liều cố định Indacaterol/ Glycopyrronium/ Mometasone Furoate ngày một lần trên bệnh nhân hen kiểm soát kết quả từ nghiên cứu pha IIIb ngẫu nhiên Argon

5
1028Lượt xem
0 Đã bán
Đơn giá:
10.000₫
Chọn thời gian:
1 Tháng
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
Vĩnh viễn
Gợi ý mua cuốn sách này với định dạng khác
Messenger