Hợp đồng bảo trì đường bộ theo chất lượng thực hiện
4.5
47
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
15.000₫
Thành tiền 15.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
177
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6860-2

Giao thông vận tai đường bộ có vị trí trọng yếu trong hệ thống giao thông vận tai quốc gia, đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Công trình đường bộ khi đưa vào khai thác sử dụng đã bắt đầu suy giam chất lượng vì những tác động cua phương tiện giao thông và các nhân tố thiên nhiên gây ra. Sự xuống cấp này tăng theo thời gian, khi thời gian sử dụng công trình càng lớn, nếu không có các hoạt động bao trì thì chất lượng công trình ngày càng giam sút. Do đó, báo trì ngày càng được xem là vấn đề quan trọng để duy trì hệ thống đường bộ ở tình trạng tốt, khắc phục các hư hong gây ra trong quá trình khai thác với mục đích cung cấp một hệ thống giao thông vận tai đường bộ an toàn, hiệu qua.

Thời gian qua tại Việt Nam hợp đồng bao trì đường bộ theo khối lượng thực hiện là loại hợp đồng được áp dụng phổ biến. Hình thức hợp đồng này không khuyến khích được các đơn vị bao trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hư hong trên đường bộ khi xuất hiện hoặc mới xuất hiện dẫn đến người sử dụng đường sẽ không được sử dụng tuyến đường ở trạng thái êm thuận, an toàn nhất và đặc biệt các hư hong không được sửa chữa kịp thời sẽ dẫn đến mức độ hư hong lớn hơn gây mất an toàn giao thông và khi sửa chữa sẽ tốn chi phí hơn.

Hình thức hợp đồng theo khối lượng thực hiện không còn phù hợp với chiến lược bao trì đường bộ tại các quốc gia phát triển mà chuyển sang sử dụng hình thức hợp đồng mới, đó là hợp đồng dựa theo chất lượng thực hiện.

So với hợp đồng theo khối lượng thực hiện, hợp đồng theo chất lượng thực hiện trong bao trì đường bộ mang lại nhiều lợi ích về tiết kiệm chi phí, luôn bao đam chất lượng phục vụ, khuyến khích các nhà thầu đổi mới và tăng mức độ minh bạch trong quá trình thực hiện.

Hợp đồng bao trì đường bộ theo chất lượng thực hiện đã được áp dụng phổ biến trên thế giới nhưng tại Việt Nam còn khá mới. Do đó, tác gia biên soạn cuốn sách này nhằm cung cấp cho người đọc những lý luận cơ bản về hình thức hợp đồng này, đồng thời đề cập đến thực tiền là những dự án bao trì đường bộ theo chất lượng thực hiện điển hình đã triển khai tại Việt Nam trong thời gian qua.

Bình luận