Hướng dẫn tính toán thiết kế xưởng
4.5
2092
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
15.000₫
Thành tiền 15.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
0303064XD21
Năm XB:
2021
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17x24 cm
Số trang:
146
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-5721-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6094-1

Trong chương trình đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Máy xây dựng của Trường Đại học Giao thông vận tải có môn học “Sửa chữa máy xây dựng”. Nội dung của môn học này gồm 2 phần chính là: Phương pháp, hình thức tổ chức sửa chữa máy xây dựng và tính toán thiết kế xí nghiệp sửa chữa máy xây dựng.

Đáp ứng nội dung của môn học này, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệm đã biên soạn, xuất bản và tái bản nhiều lần cuốn giáo trình “Sửa chữa máy xây dựng”.

Tuy nhiên, do thời lượng của môn học mà phần hướng dẫn làm các bài tập nhỏ và bài tập lớn về tính toán thiết kế xí nghiệp sửa chữa chưa được đề cập chi tiết trong các cuốn giáo trình đó. Để thuận lợi trong quá trình giảng dạy và giúp sinh viên hoàn thành tốt các bài tập lớn của mình đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra của học phần “Sửa chữa máy xây dựng”, được xây dựng theo đề cương CDIO, các tác giả đã biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn tính toán thiết kế xưởng”. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ chính quy chuyên ngành Máy xây dựng của Trường Đại học Giao thông vận tải. Ngoài ra, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ khoa học kỹ thuật cùng ngành. Nội dung của cuốn sách bao gồm 4 chương:

Chương 1 - Tóm tắt lý thuyết.

Chương 2 - Thiết kế xí nghiệp sửa chữa máy xây dựng.

Chương 3 - Thiết kế phân xưởng gia công kết cấu thép.

Chương 4 - Phụ lục.

 

Bình luận