Kiến trúc đình chùa Nam Bộ
4.5
470
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
17.000₫
Thành tiền 17.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
200
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978- 604-82- 6948-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82- 6790-2

Cuốn sách Kiến trúc đình, chùa Nam Bộ ra đời nhằm tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc, từ đó hệ thống lại các đặc điểm văn hóa tiềm tàng trong kiến trúc thuộc vùng đất đặc thù Nam Bộ thông qua các tư liệu, hình ảnh điều tra hiện trạng và cơ cấu tổ chức đình, chùa tại đây. Những nghiên cứu này sẽ là đóng góp chung cho sự phát triển kiến trúc truyền thống của cả nước. Nhất là, qua đây, hệ thống lại các tiền đề cần có cho việc thiết kế, bảo tồn, xây dựng, lý luận, phê bình các loại hình kiến trúc mang tính truyền thống tại Nam Bộ.

Qua mỗi thời kỳ lịch sử, kiến trúc là vật thể khắc họa rõ nét nhất trình độ thẩm mỹ, kỹ thuật tạo tác cũng như nét đẹp văn hóa của người dân đương thời. Phong thái nghệ thuật địa phương được diễn tả khá rõ nét qua kiến trúc, nó trở thành nét đẹp truyền thống đặc trưng từng vùng, nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa chung của dân tộc. Riêng tại Nam Bộ, nét đẹp văn hóa dân tộc một lần nữa được phản ánh qua mảng kiến trúc đình, chùa khá đậm, xuyên suốt qua từng thời kỳ lịch sử. Tất cả những thực tế trên đã đặt ra một số mục tiêu mà tác giả muốn hướng đến giải quyết nhằm góp phần xác định vai trò văn hóa và văn hóa truyền thống trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ.

Mục tiêu của cuốn sách nhằm:

1.         Xác định vai trò của truyền thống và bản sắc văn hóa trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ.

2.         Xác định thực chất của truyền thống và bản sắc văn hóa tồn tại trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ.

3.         Định hướng thiết kế công trình kiến trúc vừa mang tính hiện đại vừa mang tính truyền thống văn hóa Nam Bộ.

4.         Định hướng bảo tồn công trình kiến trúc đình, chùa cổ tại Nam Bộ,

Bình luận