Lợi ích lâm sàng của phối hợp liều cố định Indacaterol/ Glycopyrronium/ Mometasone Furoate ngày một lần trên bệnh nhân hen kiểm soát kết quả từ nghiên cứu pha IIIb ngẫu nhiên Argon
Lợi ích lâm sàng của phối hợp liều cố định Indacaterol/ Glycopyrronium/ Mometasone Furoate ngày một lần trên bệnh nhân hen kiểm soát kết quả từ nghiên cứu pha IIIb ngẫu nhiên Argon
4.5
1028
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫