[Sách nói] Sổ tay tính toán của nhà đầu tư bất động sản. Các cách đơn giản để tính toán dòng tiền, giá trị, lợi nhuận và các biện pháp tài chính quan trọng khác
[Sách nói] Sổ tay tính toán của nhà đầu tư bất động sản. Các cách đơn giản để tính toán dòng tiền, giá trị, lợi nhuận và các biện pháp tài chính quan trọng khác
Audio sắp ra mắt
4.5
24
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Audio
Chưa ra mắt