TCVN 12092:2018 (EN 13862:2010) Máy cắt sàn - An toàn - Floor cutting-off machines - Safety
4.5
1175
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
  • Vĩnh viễn
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
45
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5667-8

TCVN 12092:2018 hoàn toàn tương đương EN 13862:2010.

TCVN 12092:2018 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn nhóm/loại c như đã nói đến trong TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003). Các máy có liên quan và các mối nguy hiểm được quy định trong phạm vi áp dụng cùa tiêu chuần này.

Bình luận