TCVN 7750:2007 Ván sợi - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại - Fibreboards - Terminology, definition and classification
4.5
885
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
36
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4827-7

TCVN 7750:2007 được xây dựng trên cơ sở EN 316 Woodfibreboards - Definition, classification and symbols. TCVN 7751:2007 được xây dựng trên cơ sở EN 309 Wood particleboards - Definition and classification. TCVN 7752:2007 được xây dựng trên cơ sở ISO 2047 Plywood - Vocabulary. TCVN 7753:2007 được xây dựng trên cơ sở EN 622-5 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF). TCVN 7754:2007 được xây dựng trên cơ sở EN 312 Particleboards - Specification. TCVN 7755:2007 được xây dựng trên cơ sở ISO 12465 Plywood - Specifications; ISO 2426 Plywood - Classification by surface appearance; ISO 1954 Plywood - Tolerances on dimension; ISO 12466 Plywood - Bonding quality. TCVN 7750:2007 4- TCVN 7755:2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 89/SC1 Ván gỗ nhân tạo hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận