TCVN 8653-4:2012 Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn - Wall emulsion paints - Test methods - Part 4: Determination of scrub resistance of paint film
4.5
1770
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
15
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5158-1

TVCN 8653-1: 5:2012 thay thế TCVN 6934 :2001 TVCN 8653-1: 5:2012 với tên chung, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử, bao gồm các phần sau: TVCN 8653-1:2012 được xây dựng trên cơ sở tham khảo GB/T 9755:2001 Synthetic resin emulsion coating for exterior wall và JIS K 5660:2003; TVCN 8653-2;3;4;5:2012 được xây dựng trên cơ sở TCVN 6934 :2001; TVCN 8653-1:5:2011 do Viện Vật Liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận