TCVN 9080-5:2012 Vữa bền hoá gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ co dài và hệ số giãn nở nhiệt - Chemical-resistant polymer mortars - Test methods - Part 5: Determination of linear shrinkage and coefficient of thermal expansion
4.5
1398
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
  • Vĩnh viễn
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
9
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5679-1

Vữa bền hoá gốc polyme – Phương pháp thử Phần 5: Xác định độ co dài và hệ số giãn nở nhiệt

Chemical-resistant polymer mortars-a Test methods Part 5: Determination of linear shrinkage and coefficient of thermal expansion

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co dài và hệ số giãn nở nhiệt của vữa bền hoá gốc polyme.

 

Bình luận