TCVN 9311:2012 (Xuất bản lần 1) - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình xây dựng
4.5
1514
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2015
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
92
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-0091-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5927-3

TCVN 9311 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834 : 1999.

TCVN 9311 : 2012 được chuyển đỗi từ TCXDVN 342 : 2005 (ISO 834 : 1999) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng” bao gồm những phần sau:

- TCVN 9311-1 : 2012, Phần 1: Yêu cầu chung.

- TCVN 9311-3 : 2012, Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm.

- TCVN 9311-4 : 2012, Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải.

- TCVN 9311-5 : 2012, Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải.

- TCVN 9311 -6 : 2012, Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm.

- TCVN 9311 -7 : 2012, Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột.

- TCVN 9311-8 : 2012, Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải.

Bộ ISO 834 Fire-resistance tests - Elements of building construction, còn có các phần sau:

ISO 834-9 : 2003, Fire-resistance tests - Elements of building construction

Part 9: Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements.

ISO/DIS 834-10, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural elements.

ISO/DIS 834-11, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to structural steel elements.

TCVN 9311 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Bình luận