Tiêu chuẩn Việt Nam 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
4.5
961
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
11.000₫
Thành tiền 11.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
20,5 x 29,7 cm
Số trang:
126
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2626-8
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4422-4

TCVN 5575 : 2012 thay thế TCVN 5575:1991.

TCVN 5575 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật.

TCVN 5575 : 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ 
công bố. 

Bình luận