Xây dựng mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam
Sách chuyên khảo
4.5
1519
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
20.000₫
Thành tiền 20.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 cm
Số trang:
234
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-330-067-3
 

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

6

1. Phạm vi nghiên cứu công trình

8

2. Mục đích nghiên cứu công trình

9

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu

10

4. Những đóng góp mới của công trình

12

5. Mô hình nghiên cứu

16

6. Thiết kế nghiên cứu

17

PHẦN 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU

18

1.1. Tổng quan về thương hiệu

18

1.1.1. Khái niệm thương hiệu

18

1.1.2. Chức năng của thương hiệu

24

1.2. Tổng quan về định giá thương hiệu

28

1.2.1. Quá trình ghi nhận giá trị thương hiệu trên thế giới

28

1.2.2. Các cách tiếp cận nghiên cứu về xác định giá trị thương hiệu

33

PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

63

2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại

63

2.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại

63

2.1.2. Chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại

72

2.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại

74

2.2. Khái quát về định giá thương hiệu ngân hàng thương mại

76

2.1.4. Khái niệm và cách tiếp cận lý thuyết phù hợp cho định giá thương hiệu ngân hàng thương mại

76

2.2.2. Các điều kiện và sự cần thiết của định giá thương hiệu ngân hàng thương mại

89

2.3. Mô hình cơ sở cho định giá thương hiệu ngân hàng thương mại

93

2.3.1. Mô hình của Interbrand

97

2.3.2. Mô hình của Brand Finance

109

PHẦN 3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU

129

3.1. Hành lang pháp lý về định giá thương hiệu ở      Việt Nam

129

3.1.1. Hành lang pháp lý đối với thương hiệu và sự hội nhập với quốc tế về thương hiệu ở Việt Nam

129

3.1.2. Hành lang pháp lý đối với định giá thương hiệu ở Việt Nam

133

3.2. Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại tại Việt Nam

142

PHẦN 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

148

4.1. Phương hướng xây dựng mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam

148

4.2. Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam

149

4.3. Thử nghiệm mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

182

4.3.1. Lý do lựa chọn BIDV làm ngân hàng thử nghiệm

182

4.3.2. Định giá thương hiệu BIDV

187

4.4. Các điều kiện để áp dụng mô hình trong thực tiễn 

211

KẾT LUẬN

214

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

219

A. Tài liệu Tiếng Việt

219

B. Tài liệu Tiếng Anh

222

Bình luận